Servisní prohlídka za 99 Kč vč. DPH – akce ukončena

Využijte časově omezené akce a nechte si zkontrolovat Váš počítač nebo notebook. Nabízíme provedení servisní kontroly Vašeno zařízení za bezkonkurečních 99 Kč vč. DPH. Běžná cena prohlídky je 350 Kč.Servisní technik prověří Vaše zařízení a  vystaví Vám protokol o servisní prohlídce.

Po stránce HW prohlídka obsahuje vyčištění od prachu, který škodí Vašim komponentám, kontrola funkčnosti, účinnosti a hlučnosti chlazení. Kontrola funkce hardwaru. Kontrola funkce pevného disku včetně diagnostiky SMART údajů,  které poskytnou detajlní přehled o kondici Vašich dat.

Po stránce SW je prohlídka zaměřena na kontrolu pevného disku na přítomnost virů a spyware, který může citelně brzdit Váš počítač a ohrozit Vaše data. Technik dále zkontroluje, zda se počítač aktualizuje, zkotroluje aktuálnost ovladačů a další.

Po ukončení prohlídky Vám bude vystaven protokol, kde technik specifikuje jaké opatření možno podniknout pro zvýšení výkonu, zlepšení stability případně pro zlepšení chlazení Vašeho zařízení. Součástí protokolu bude i cenový návrh, kde bude jasně specifikována cena takového zásahu.

Pokud bude servisní zásah realizován ihned nebo do 15 dnů poskytneme Vám slevu 50 procent z práce. Pokud bude realizace provedena do 30 dnů poskytneme slevu 25 procent a konečně po vpršení doby 30 dní bude zásah proveden za běžnou cenu.

Akce platí do 28.2.2010

Instagram