Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vymezení pojmů:

1) těmito servisními podmínkami se řídí práce prováděné jako servisní práce a opravy.

2) při zadání zakázky vystaví servisní technik „Servisní list“. Součástí servisního listu je vymezení předmětu zakázky a případně předběžná cena zakázky.

3) cena zakázky sestává ze tří položek, ceny za identifikaci závady, ceny za opravu a ceny za náhradní díly. V případě, že zákazník odmítne provedení opravy ve fázi identifikované závady, bude požadována úhrada za poskytnou službu, tj.identifikace závady jednotný poplatek ve výši 350,-Kč. Jedná se o kompenzaci vzniklých nákladů při diagnostice závady.

4) zákazník akceptuje překročení předběžné ceny zakázky maximálně o 10%. Pokud dodavatel zjistí, že cena zakázky bude vyšší o více než 10% než bylo dohodnuto, oznámí toto zákazníkovi a počká na jeho schválení. Dobou, po kterou se čeká na schválení zvýšení ceny zakázky, se prodlužuje termín dokončení. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH a nezahrnují cenu zboží a spotřebního materiálu.

5) na výrobky dodané v rámci provedených oprav či servisních prací se poskytuje záruka dle Občanského, resp. Obchodního zákoníku, zpravidla 24 měsíců. Na provedené opravy a servisní služby je poskytována záruka 3 měsíce.

6) místem záruční opravy je prodejna(provozovna), kde byl výrobek zakoupen(opraven). Pokud zákazník potřebuje provést opravu v místě, účtuje se doprava technika.

7) u zákazníků, kteří mají sepsánu servisní smlouvu, se ceny řídí touto smlouvou.

Instagram